השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  חופשות אסירים

  פעמים רבות נשאלת השאלה מתי יכול אסיר לצאת לחופשה – חופשות אסירים – כך שיוכל לפגוש את בני משפחתו מחוץ לכותלי בית הסוהר.

  פקודת הנציבות המסדירה את עניין סבב חופשות אסירים היא פקודה שמספרה 04.40.00 (ניתן לעיין בה באינטרנט).

  במאמר זה אסקור את התנאים המאפשרים לאסיר להיכנס לסבב חופשות.

  כבר עתה אומר כי בכל מקרה שבו האסיר מרגיש שהינו מקופח בנוגע ליציאתו לחופשה יש באפשרותו להגיש עתירת אסיר, בדיוק כפי שהוא רשאי לעשות בכל מקרה אחר בו הוא מרגיש שזכויותיו נפגעות – לדוגמה, פגיעה בחופש הביטוי שלו.

  חופשות אסירים – מתי אסיר יכול לצאת לחופשה?

  אסיר אשר ריצה רבע מתקופת מאסרו – ובלבד שתקופה זו אינה פחותה מחודשיים ויתרת המאסר שנותרה לו עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא עולה על 15 שנה – יכול להגיש בקשה ליציאה

  לחופשה מבית הסוהר.

  תנאי נוסף וחשוב הנשקל בעת הגעה למועד שבו אסיר יכול לבקש חופשה, הינו סיווג קטגוריית האסיר לצורך מתן חופשה. קטגוריה זו נקבעת בהתאם לשלל שיקולים, בינהם: סוג העבירה,

  הרשעות קודמות, דרך תפקודו במאסר, הערכת התנהגות האסיר במהלך שהותו בבית הסוהר ועוד.

  ישנן שלוש קטגוריות לפיהן מסווג האסיר לצורך יציאה לחופשה: קטגוריה א' – אסירים שאין להוציאם לחופשה מבחינת שב"ס; קטגוריה ב'1 – אסירים שכל יציאה שלהם לחופשה מותנית

  באישור משטרת ישראל; קטגוריה ב'2 – אסירים שניתן להוציאם לחופשה ללא אישור המשטרה.

  דוגמה: אסיר העומד בתנאי הקטגוריה ושפוט לשנת מאסר אחת (12 חודשים), יכול להגיש בקשה ליציאה לחופשה לאחר שלושה חודשים בבית הסוהר.

  חופשות אסירים – סבב חופשות

  לאחר הגשת הבקשה ליציאה לחופשה בפעם הראשונה, יבחן שירות בתי הסוהר את תפקוד האסיר בבית הסוהר, השתתפותו במסגרות טיפוליות, מידע מודיעיני אם קיים בעניינו ועוד.

  בחינת הבקשה ליציאה לחופשה בפעם הראשונה תתבצע על ידי ועדה ממליצה לחופשה ראשונה בראשה עומד מפקד בית הסוהר, וחברים בה נציג מודיעין בית הסוהר, נציג מחלקת הטיפול

  והשיקום בבית הסוהר וקצין אסירים. ועדה זו תבחן את מידת המסוכנות של האסיר והאפשרות שלא ישוב מחופשה.

  ברגע שאסיר יוצא לחופשה ראשונה, הליך הבקשה לחופשה הופך לפשוט יותר, ובפעם הבאה שיבקש לצאת לחופשה תבחן הבקשה על ידי מפקד בית הסוהר בו שוהה האסיר. מפקד בית הסוהר

  יתחשב בעמדת גורמי המקצוע בבית הסוהר.

  משכן של שלושת החופשות הראשונות של האסיר יהיו עד 48 שעות. במידה והאסיר עמד בתנאי החופשה וחזר בזמן לבית הסוהר משלושת החופשות הראשונות, הוא נכנס לסבב חופשות ותנאי

  חופשותיו הבאות יהיו לפי האגף בו הוא שוהה בבית הסוהר.

  חשוב לציין, כי המאמר הזה מתייחס לאוכלוסיית האסירים אשר אינם אסירי עולם, אסירים המרצים מאסר בגין עבירות אלימות במשפחה ואסירים השפוט בגין עבירות מין – בבקשה לחופשת

  אסיר הנמנה על האוכלוסיות הללו ישנם תנאים נוספים הנבחנים בעת בקשתם לחופשה.

  עו"ד דניאל חי עזרא הינו עורך דין ייצוג אסירים. במשך שלוש שנים ניהל עו"ד דניאל חי עזרא את בית הסוהר חרמון שהינו מרכז ארצי של שירות בתי הסוהר לטיפול ושיקום אסירים.

  * הערה: מאמר זה הינו למטרת מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין המייצג אסירים. בנוסף, אין הדבר מהווה המלצה או תחליף לייעוץ בנושא.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן