השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  מהם הקריטריונים לשחרור מוקדם ממאסר

  פעמים רבות אני נשאל מהם הקריטריונים לשחרור מוקדם ממאסר. האם בכלל יש כאלה, או שהדבר נתון כולו להחלטת ועדת השחרורים או נציב שירות בתי הסוהר בעניינם של אסירים המרצים תקופות מאסר קצרות.

  כדי לענות על השאלה אתן סקירה קצרה על ההליך המתקיים על פי חוק בפני ועדת השחרורים ומהם הקריטריונים לשחרור מוקדם ממאסר.

  מה שנהוג לכנות "ניכוי שליש ממאסר" או "שחרור על התנהגות טובה" הינו בעצם הליך השחרור המוקדם ממאסר. הליך זה מעוגן בחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א – 2001.

  מהם הקריטריונים לשחרור מוקדם ממאסר – הליך הדיון בבקשה

  ראשית אומר, כי חוק שחרור על תנאי ממאסר עושה הבחנה בין מספר קבוצות של אסירים המרצים מאסר בבתי הסוהר: במקרה בו האסיר נושא עונש מאסר לתקופה של בין שלושה לשישה חודשים, ולאחר שריצה שני שלישים מתקופת מאסרו, רשאי נציב בתי הסוהר לשחררו על תנאי ממאסרו; במקרה שבו אסיר מרצה תקופת מאסר העולה על שישה חודשים, ולאחר שריצה כבר שני שלישים מתקופת מאסרו, ועדת השחרורים היא זו הרשאית לקבל החלטה על שחרורו המוקדם ממאסר.

  ישנן שתי קבוצות אסירים נוספות, שם הסמכות לשחרור אסיר נתונה בידי ועדת שחרורים מיוחדת: אסירי עולם שעונשם נקצב ושריצו כבר לפחות שני שלישים מהתקופה שנקצבה להן, וכן אסירים שאינם אסירי עולם ששוהים במאסר עשרים וחמש שנים לפחות, גם אם עדיין לא ריצו שני שלישים מתקופת מאסרם.

  לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, הגורם המוסמך לשחרור מוקדם של אסיר רשאי לעשות זאת רק כאשר התקיימו שני תנאים מצטברים: האסיר ראוי לשחרור ושחרורו אינו מסכן את הציבור.

  אם כן, מהם השיקולים אותם עושה הגורם המוסמך לשחרור מוקדם?

  כדי לענות על שני התנאים המצטברים המהווים תנאי לשחרור מוקדם של אסיר – האסיר ראוי לשחרור ושחרורו אינו מסכן את הציבור – על הגורם המוסמך לשקול, בין היתר, את הדברים הבאים: את הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר לשלום הציבור, למשפחתו, לנפגע העבירה ולביטחון המדינה, את סיכויי שיקומו של האסיר ואת התנהגותו בכלא.

  שיקולים נוספים אשר ישקלו הינם: חומרת העבירה אותה ביצע האסיר ובגינה הוא מרצה מאסר, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט, האם שילם קנס שחוייב בו בשל ביצוע העבירה, הרשעותיו הקודמות של האסיר, סוגי העבירות שבהן הורשע, התנהגותו של האסיר בבית הסוהר במהלך תקופת מאסרו.

  במידה והחליט הגורם המוסמך – נציב/ועדת שחרורים/ועדת שחרורים מיוחדת לשחרר את האסיר בשחרור מוקדם, יקבל האסיר רישיון ובו פירוט תנאי שחרורו (על האסיר לשאת כל הזמן את רישיון השחרור ולהציגו לפי דרישה שוטר, באם יתבקש לעשות זאת).

  עורך הדין דניאל חי עזרא הינו עורך דין ייצוג אסירים ועו"ד לענייני תעבורה. עו"ד דניאל חי עזרא שירת כקצין בכיר בשירות בתי הסוהר, בין היתר פיקד משך שלוש שנים על בית הסוהר חרמון שהינו מרכז ארצי של שירות בתי הסוהר לטיפול ושיקום אסירים.

  * הערה: מאמר זה הינו למטרת מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין המייצג אסירים. בנוסף, אין הדבר מהווה המלצה או תחליף לייעוץ בנושא.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן