השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עתירת אסיר | חופש הביטוי

  * עו"ד דניאל חי עזרא כיהן משך שלוש שנים כמפקד בית הסוהר חרמון, שהינו מרכז ארצי של שירות בתי הסוהר לטיפול ושיקום אסירים.

  מה הקשר שבין עתירת אסיר | חופש הביטוי ?

  ידוע כי המאסר משעה את חלק מזכויותיו של האסיר, אך השאלה הינה מהן הזכויות שלעולם ישארו לאסיר גם כאשר הוא מרצה מאסר.

  במאמר זה אדון בזכות האסיר להגיש עתירת אסיר | חופש הביטוי.

  שאלה זאת קיבלה ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון בערעור עתירת אסיר 4463/94 אבי חנניה נגד שירות בתי הסוהר, אז דן בית המשפט בזכות חופש הביטוי, שהינה אחת הזכויות

  הבסיסיות והחשבות בחברה דמוקרטית.

   

  זכות חופש הביטוי לאסיר

  בערעור על עתירת אסיר – אבי חנניה נגד שירות בתי הסוהר – קבע בית המשפט העליון את הדברים הבאים:

  "א. (1) הנחת היסוד היא, שסל זכויות האדם של אסיר מכיל את כל הזכויות והחירויות הנתונות לכל אזרח ותושב, למעט חופש התנועה שנשלל ממנו עקב המאסר ( 153ג).

  (2) המאסר גם משעה את יכולתו של האסיר לממש חלק מחירויותיו האחרות. באשר לכמה מאלו, שהיכולת לממשן מותנית בחופש התנועה, השעיית הזכות היא "אינהרנטית"

  למאסר. חירויות אחרות, שמימושן (למצער החלקי) אינו מותנה בחופש התנועה ויכול להיעשות גם בתא (או מתא) המאסר, מוסיפות לעמוד לאסיר

  גם בהיותו בבית הסוהר. אם הרשות חפצה להשעות, או להגביל, את יכולתו לממש גם חירויות מן הסוג הזה, מוטל עליה להראות כי סמכותה לעשות כן מעוגנת בדין בהוראה

  מפורשת ( 153ג-ד)."

  אם כן, בית המשפט העליון דן בשאלה מהן זכויות האסיר הנפגעות כתוצאה מהמאסר, אך לא פחות חשוב מכך, בית המשפט עמד על השאלה מהן הזכויות שלעולם יוותרו לאסיר, גם בעת

  מאסרו.

  לפי הפסיקה, הנחת המוצא הינה כי זכויות אסיר כוללות את כלל הזכויות והחירויות הנתונות לכל אזרח בישראל, למעט חופש התנועה שנשלל עקב מאסרו.

  שאר הזכויות עומדות לזכותו של האסיר, אך אם שירות בתי הסוהר רוצה לפגוע באחת מהן עליו להראות כי ההחלטה סבירה ומתבססת על שיקולים ענייניים.

  עוד קבע בית המשפט כי ככל שהזכות הנפגעת חשובה יותר – כגון חופש הביטוי – כך גודל הנימוקים שדרושים להצדקתה בפני בית המשפט יצטרכו להיות עמוקים יותר.

  כך נקבע, כי זכות האסיר לחופש ביטוי אינה נשללת מן האדם עם מאסרו. עם זאת, המאסר עצמו מגביל מאוד את חופש הביטוי של האסיר, וככזה חופש הביטוי של אסיר מצומצם מזה של אזרח חופשי.

  עם זאת, קבע בית המשפט, כי "סתימת פה" של אסיר על ידי סוהריו משום היותו אסיר פוגעת בכבודו ולכן אינה חוקית.

  הגשת עתירה לבית משפט

  כאמור, אסיר שנפגע מהחלטת גורמי שירות בתי הסוהר בנוגע לענייניו רשאי, על פי חוק, להגיש עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי באזור בו נמצא בית הסוהר שהאסיר מרצה את מאסרו.

  בית המשפט, שתפקידו לקיים ביקורת שיפוטית יסודית על תנאי החזקת אסיר בבית הסוהר, ידון בעתירה תוך שהוא בוחן האם ההחלטה שהתקבלה על ידי גורמי שב"ס היא בלתי סבירה, האם

  השיקולים שנעשו אינם סבירים והאם נפל פגם אחר המצדיק התערבות.

  כאמור, עו"ד דניאל חי עזרא שירת פיקד בעברו על בית הסוהר חרמון – מרכז ארצי לטיפול ושיקום אסירים – וכיום מלווה ומייצג אסירים טרום ובעת מאסרם.

  * הערה: מאמר זה הינו למטרת מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני עם עורך דין המייצג אסירים. בנוסף, אין הדבר מהווה המלצה או תחליף לייעוץ בנושא.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן